Klik om andere pagina's te bekijken op 'more' in bovenstaande balk >>>>>>>


Vanaf voorjaar/zomer 2023 zal het museum gehuisvest zijn in SITTARD op het terrein van Watersley Sports & Talentpark.Welkom op onze website.                                                                                           

Oorspronkelijk was de opzet te komen tot een Zaans Wielersport Museum. Echter al heel snel bleek dat om fingerende redenen de opzet van een regionaal georiënteerd museum een slechte keus was. De collectie zou in een dergelijke opzet niet voldoende tot wasdom komen, terwijl de zakelijke kant binnen zo'n regionale opzet vrijwel niet te verwezenlijken is, waardoor het werven van (noodzakelijke) fondsen een vrijwel onmogelijke opgave wordt. Uiteindelijk is dan ook besloten het gehele concept om te zetten en aan te passen naar een nationaal niveau. Dat de stap een juiste was blijkt inmiddels wel uit de reacties die er 'uit den lande' volgden.

Een nationaal wielersport museum spreekt velen tot de verbeelding. De hang naar vroeger groeit als nooit te voren en het besef om ons nationale wielersport-erfgoed veilig te stellen in een speciaal tot dat doel opgerichte stichting groeit gelukkig navenant mee. Dat begreep ook de KNWU en vanaf dat moment omarmen ze ook dit uniek project!

Tevens ontdekken steeds meer nabestaanden van oud-renners/sters dat de naam van hun dierbare in de collectie van een echt museum, zal blijven voortbestaan tot in lengte van jaren. Hieraan liggen natuurlijk ten grondslag het samenbrengen van tijdsbeelden en de samenvoeging van de namen die bij deze beeldan passen.

In een sfeer en ambiance die louter pure wielersport uitstraalt en ademt, zal elke bekende en ook de iets minder bekende renner/ster die aandacht krijgen die ze verdienen. Compleet met de memorabilia die er bij hoort die de verhalen doen losmaken...

Op deze site treft u een aantal pagina's met de toevoeging 'fictief'. Deze zouden een beeld moeten geven hoe het NWM er uit zou kunnen gaan zien. Hopelijk tonen veel oud-renners/sters de bereidheid materialen voor de collectie af te staan of in bruikleen willen geven.

SCHENKEN kan     IN BRUIKLEEN AFSTAAN ook    (middels een contract)

Om een idee te krijgen van de omvang van de collectie op dit moment, klik dan op

'DE COLLECTIE' in de balk bovenaan deze pagina.

e-mail adres is:   gerrie@stichtingnwm.nl 

Met vriendelijke groet,

Gerrie Hulsing

Deel deze pagina